Sagolandets förskola

Välkommen till Sagolandet

Sagolandets förskola arbetar med utgångspunkt i det forskande barnet och dess nyfikenhet och lust att lära.

  • Skolinspektionens granskning av Sagolandets förskola

    Sagolandets förskola är en av 35 förskolor i Sverige där förskolechefens ledning av förskolans arbete har granskats av Skolinspektionen under vårterminen 2016. Nu har förskolan fått ta del av Skolinspektionens rapport med synpunkter på verksamheten.