Vision

Vision för Rudvikens förskola.

  • Förskolan är en miljö för barn och vuxna som präglas av trygghet och värme, glädje, utveckling och lärande.
  • Alla barn, oavsett kön, etnicitet, etcetera får chans att växa och utvecklas efter egen förmåga.
  • Alla barn ska känna att de duger som de är.
  • All personal gör sitt bästa och arbetar mot samma mål.
  • Alla föräldrar är väl insatta i verksamheten, dess mål och styrdokument.
  • Den fysiska miljön är utformad så att den kittlar fantasin, lockar till utforskande lek och aktivitet, alternativt lugn och vila.
  • Alla som finns i verksamheten trivs och är nöjda med förskolan.
Dela: