Brukarundersökning

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att utveckla och förbättra kvaliteten i Solna stads verksamheter. Som ett verktyg i förbättringsarbetet genomförs varje år en brukarundersökning för förskolan. För skolans del genomförs en brukarundersökning de år som Skolinspektionens inte genomför sin rikstäckande skolenkät.


Foto: Solna stad

Brukarundersökning våren 2019

Under perioden 25 mars-26 april får vårdnadshavare till barn i förskolan möjlighet att tycka till om verksamheten genom en brukarundersökning. Vårdnadshavare svarar på enkäten genom att logga in med en direktlänk som skickas med e-post från undersökningsföretaget Intermetra AB, som genomför undersökningen på uppdrag av Solna stad.

Elever i årskurs 3 i grundskolan kommer att få genomföra brukarundersökningen på skoltid.

Ta del av vanliga frågor och svar om brukarundersökningen

Resultat

Resultaten från de senaste brukarundersökningarna redovisas nedan. Resultaten har delats in i olika kategorier för att göra det mer överskådligt. För vissa fristående verksamheter man ta del av resultat från undersökningar på deras egna webbsidor.

Dela: