Barngrupper

Förskolan har fyra barngrupper med barn fördelade enligt följande.

På Gula och Blåa går förskolans ettåringar, på Gröna går barn mellan 1-2 år och på Röda går barn mellan 3-5 år.

Vår strävan är att barn i vår förskola ska vistas i en mindre grupp under stor del av dagen. Vinsterna är bland annat mer kontakt mellan barn- vuxen, lägre ljudnivå, större utbyte av dialoger mellan pedagoger och barn men även mellan barnen själva.

Under den del av dagen som är fylld av aktivitet försöker vi dela barnen. Det är en skillnad mellan de äldre och de yngre barnen. Yngre barn har fler stunder med omsorg. Sådant kan inte ske i större grupp; blöjbyte och påklädning är exempel på sådan omsorg. De äldre barnen har inte lika stora omsorgsbehov och är också mer intresserade av interaktion med andra varför de något oftare är i ett större sammanhang.

Exempel på aktiviteter i mindre grupp ; promenader i omgivningen, utflykter, sagoläsning, skapande aktiviteter, besök till kommunala verksamheter: bibliotek, kulturskola, diskussioner och dialoger kring olika ämnen, mellanmål, lunch, frukost.

All verksamhet i förskolan är lärande varför det finns en strävan att använda de mindre grupperna i andra sammanhang än de som traditionellt förknippas med en "lärande" situation. Vi använder den lilla gruppen även vid matstunder, blöjbyten, på- och avklädning och andra situationer som kan utnyttjas till närhet, dialog och kontakt.

Vistelse för barn i liten grupp blir med vårt syn- och arbetssätt en dagligt förekommande företeelse som sker under stora delar av varje dag i förskolan.

Dela: