Om Rudvikens förskola

Rudvikens förskola ligger i nybyggda lokaler i bottenplanet på ett av bostadshusen i Rudviken, Hagalund.

Arbetssättet på Rudviken är inspirerat av Reggio Emilia-filosofin. Det innebär bland annat att pedagogerna utgår från barnens intressen i sitt pedagogiska arbete och ser till det kompetenta barnet.

• Adress: Solgatan 24, 169 60 Solna
• Antal barngrupper: 4
• Förskolechef: Åsa Graveleij

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: