Rudvikens förskola

Välkommen till Rudviken

Rudvikens förskola ligger i nybyggda lokaler i bottenplanet på ett av bostadshusen i Rudviken, Hagalund.