Språkdagen på Pumpans förskola

Den 26 september har av EU utsetts till den Europeiska språkdagen. Syftet med Språkdagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt.

På Pumpans förskola uppmärksammades Språkdagen bland annat genom "Sagojakt", "Sångsamling med bokstavstema" och "Sångsamling med sagostema".

Sagojakt

Ett antal kända barnboksfigurer hade gömt sig på gården och barnens uppgift var att leta rätt på dem. Barnen på avdelningarna Röd, Grön och Gul delades upp i mindre grupper och fick tillsammans med en vuxen ge sig ut på jakt. När alla sagofigurer var upphittadeblev det samling vi för att se vilka figurer som hittats och för att prata om de olika sagorna.

Vad heter Nalle Puh´s vänner?
Varför ser trollet så argt ut?
Vad brukar Pettson och Findus hitta på?
I vilka sagoböcker brukar vi träffa Gittan?

Efter sagojakten fick barnen lyssna på sagor i små grupper inne på varje avdelning.

Språkdagen

Språkdagen

Sångsamling med sagotema

På avdelningarna Lila, Orange och Blå träffades barnen för en gemensam "Sångsamling med sagotema". Barnen sjöng Var bor du lilla råtta? med stöd av flanobilder, lyssnade på sången och sagan om Bockarna Bruse och gjorde ramsan om Apan och Krokodilen. Sagorna tydliggjordes med hjälp av rekvisita och konkret material.

Sångsamling med bokstavstema

På eftermiddagen hade vi en annan typ av sångsamling. Barnen fick dra bokstäver ur bokstavshatten och tillsammans lösa uppgifterna:

Vilken bokstav har du hittat?
Hur låter den?
Finns det någon sång som börjar på det ljudet?

Språkdagen

Språkdagen

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
Läroplanen Lpfö 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
Läroplanen Lpfö 98

Dela: