Språk och kommunikation på Röd

Utifrån vårt gemensamma tema språk och kommunikation har vi på Röd delat in barnen i tre projektgrupper – Språkraketerna, Språkmaskinerna och Språkstjärnorna. Alla grupper började med att fundera kring samma frågeställningar. Sedan tog arbetet olika riktningar.

Vad är språk? Vad finns det för olika språk? Vad använder man språk till? Kan man prata på olika sätt? Kan alla prata? Kan man uttrycka sig på något annat sätt än med ord?

"Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper." Lpfö 98, rev. 10, s. 6.

Språkstjärnorna följer vägen till språket


I gruppen Språkstjärnorna finns många språk representerade, både talat språk, kroppsspråk och konstspråk. Barnen provar på att måla språk…


Språkstjärnorna möts även i vattenleksrummet där vi leker, samspelar och kommunicerar på olika sätt. Vad händer i mötet vid vattnet?

Med konstverket "Vägen till språket" vill vi visa på hur alla barn är unika och att vi lär på många olika sätt.

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling." Lpfö 98, rev. 10, s. 7.

Språkmaskinerna målar känslor och tillverkar en språkmaskin

Språk är inte bara ord. Man kan prata med kroppen och ansiktet, konstaterade barnen vid projektstarten. Vi pratar om känslor och hur man visar dem med ett ansiktsuttryck. Barnen fick försöka härma ansiktsuttryck genom att titta på bilder och genom att imitera varandra. Nästa uppgift blev att måla en känsla.


Vad har gjort din figur glad?


Varför är din figur ledsen?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelse, sång och musik, dans och drama." Lpfö 98, rev. 10, s. 10.

Dela: