Välkommen till Pumpan

Pumpan ligger i ett naturskönt område med egen stor gård.

  • Adress: Göran Perssons väg 45, 171 55 Solna
  • Antal barngrupper: 6
  • Förskolechef: Anna Conradsson

På Pumpans förskola samverkar alla pedagoger för en bra dag för alla barn på förskolan. Barngrupperna är indelade efter ålder och pedagogerna arbetar i arbetslag.

Arbetslaget på hela Pumpan består av förskollärare, specialpedagog, barnskötare och barnbiträden samt kock och ekonomibiträde.

Förskollärare har det pedagogiska ansvaret men förskolans personal samverkar självklart i dialog kring de olika arbetsuppgifterna.

Arbetet leds av förskolechef och till stöd i verksamheten finns ansvarig för verksamhetsnära stöd samt administration.

Arbetet med att bilda arbetslag ses över kontinuerligt för att alltid ha en så bra sammansättning som möjligt utifrån flera parametrar som kompetens, utbildning, kunskaper och erfarenheter.

En stor trygghet för barn och vårdnadshavare är förskolans kompetens kring att lära känna alla barn.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: