Förskolans dag på Pumpan

Vi började dagen med olika aktiviteter på stora och lilla gården. De yngre barnen fick prova på att kasta boll i hink, blåsa såpbubblor och göra stora konstverk med kladdkritor på lakanstyg. Barnen dansade och rörde sig till musik.

De äldre barnen hjälpte till och göra gården fin med ballonger och serpentiner. Sedan kunde de välja mellan aktiviteter så som ansiktsmålning, gatukonst, såpbubblor och målning med flaskfärg. Det blev stora konstverk som nu pryder pergolan.

Förskolans dag 2015

På eftermiddagen var föräldrarna inbjudna till vernissage i lekhallen och sång och picknick på gården. På vernissagen fick föräldrarna se delar av vårens verksamhet.
Det gemensamma temat på förskolan har varit Språk och Kommunikation och det har lett till olika projektgrupper med vitt skilda innehåll utifrån barnens intressen.

Här har barnen jobbat med färger och utgått från boken Knacka på, av Anna-Clara Tidholm.
Här har barnen jobbat med färger och utgått från boken Knacka på,
av Anna-Clara Tidholm.

Barnen har arbetat med Sagan om Bockarna Bruse på olika sätt. De har skapat, dramatiserat och läst sagan många gånger.
Barnen har arbetat med Sagan om Bockarna Bruse på olika sätt.
De har skapat, dramatiserat och läst sagan många gånger.

Barnen har arbetat med Sagan om Bockarna Bruse på olika sätt. De har skapat, dramatiserat och läst sagan många gånger.
Barnen har arbetat med Sagan om Bockarna Bruse på olika sätt.
De har skapat, dramatiserat och läst sagan många gånger.

 En grupp har fördjupat sig i naturens kretslopp - Vad behöver fröet för att växa?
En grupp har fördjupat sig i naturens kretslopp - Vad behöver fröet
för att växa?

Bygg och konstruktion - från ritning till färdigt husbygge. Barnen har sedan fått göra sin egen saga med anknytning till det de konstruerat.
Bygg och konstruktion - från ritning till färdigt husbygge. Barnen har
sedan fått göra sin egen saga med anknytning till det de konstruerat.

Sagan om Hans och Greta.
Sagan om Hans och Greta.

Sagan om Bockarna Bruse.
Sagan om Bockarna Bruse.

"Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtal och reflektera. Med ett temariktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. "
Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 10, s. 6-7)

Dela: