Om Gasellens förskola

Gasellen ligger i närheten av flera fina naturområden. Förskolan präglas av respekt och lyhördhet gentemot både barn och vuxna.

  • Adress: Ekensbergsvägen 89, 169 31 Solna
  • Antal barngrupper: 2
  • Förskolechef: Kristina Jönsson

Förskolans arbete utgår från förskolans läroplan och hämtar inspiration från olika pedagogiska filosofier. Ledordet i verksamheten är barns delaktighet – att utgå från barnens intressen.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: