Gasellens förskola

Välkommen till Gasellen

Gasellen ligger i närheten av flera fina naturområden. Förskolan präglas av respekt och lyhördhet gentemot både barn och vuxna.