Påverka i förskolan

Vi samverkar i dagliga möten, föräldramöten, utvecklingssamtal, förskoleråd och familjesammankomster av olika slag.

Förskoleråd
Förskolerådet är en länk mellan föräldrar och förskola. Föräldrarna kan genom rådets representanter lämna förslag och synpunkter som syftar till att förbättra verksamheten på Augustendals förskola. Rådet består av föräldrar från respektive avdelning samt förskoleansvariga.

Dela: