Språkvecka på Spindeln

Under språkveckan på Augustendal arbetade avdelningen Spindeln med Bockarna Bruse på samlingarna.

De äldre barnen på Spindeln spelade teater förvarandra.
De äldre barnen på Spindeln spelade teater för varandra.

Barnen fick illustrerar sagan med flano- och trädockor. De yngre barnen lyssnade och sjöng till sagan. De äldre barnen på "mötet" fick spela teater för varandra och turas om att vara bock eller troll.

Under veckan har barnen övat turtagning och samarbete.

Dela: