Vem ansvarar?

Det finns olika nivåer för ansvar.

Rektor och förskolechef ansvarar för

 • likabehandlingsplan för verksamheten och vidtar åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering.
 • uppföljning, utvärdering och revision av likabehandlingsplanen
 • att det finns trivselregler
 • att beslut om interimistisk avstängning anmäls i nämnd (gymnasieskolan)
 • att andra planer som finns är kända.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Följer upp rektors och förskolechefens ansvar
 • Förvaltningschef- ansvarar inför flytt av elev för att i samråd med berörda rektorer ta fram ett underlag till nämnden
 • Förvaltningschef- ansvarar inför förvisning av elev för att ta fram underlag till nämnden

Ovanstående gäller kommunala skolor. För fristående skolor gäller förordningen om fristående skolor.

Barn- och utbildningsnämnden

 • Beslutar om flytt av elev (grundskolan)
 • Beslutar om avstängning av elev (gymnaseiskolan)
 • Beslutar om förvisning av elev (gymnasieskolan)

Ovanstående gäller kommunala skolor. För fristående skolor gäller förordningen om fristående skolor.

Dela:

Relaterade länkar