Hot och våld

Vid hot och våld ska anmälan alltid göras till polisen och till Arbetsmiljöverket.

Nödvärnsrätt
Den enda situation där användandet av våld är godtagbart är vid en nödvärnssituation. Det innebär att var och en har rätt att använda nödvändigt våld för att stoppa förstörelse och misshandel av såväl person som egendom.

Nödvärnsrätten, som aldrig får innebära mer våld än situationen kräver, gäller alla människor. Nödvärnsrätten gäller bara det akuta ingripandet och försvaret. Var gränsen går för vilket våld som kan tillåtas i olika situationer måste bedömas i varje enskilt fall.

Anmälan av brottslig handling

Polisanmälan ska alltid göras vid misstanke om brottslig handling i eller i anknytning till skolan. Anmälan ska göras till socialtjänsten om barn under 18 år begått brott. I förskolan, skolan och inom skolbarnsomsorgen omfattas all personal av anmälningsskyldigheten.

Anmälningsskyldighet om förskolan eller skolan får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa finns reglerad i socialtjänstlagen 14 kap 1 §

Dela:

Relaterade länkar