Avsluta placering

När du vill säga upp ditt barns plats på fritidshem gäller följande regler:

  • Uppsägningsblankettens ankomst till skolan gäller som uppsägningsdatum. Uppsägningstiden är därefter en månad.
  • Avgift kommer att debiteras till och med uppsägningstidens slut oavsett om platsen nyttjas eller inte.
  • Vid utflyttning från kommunen får du behålla platsen en månad efter folkbokföring i annan kommun.
  • Vid övergång till annat kommunalt fritidshem i Solna behöver du inte göra någon uppsägning.
  • Om du säger upp ditt barns plats men önskar ny placering inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden.
  • Avgift debiteras då retroaktivt även för de månader barnet inte deltagit i verksamheten. Avgiftsnivån för "mellanperioden" blir densamma som den senast gällande.
Dela: