Vad tycker du om ditt barns förskola/skola?

Resultaten från 2012 års brukarundersökning är klara. Med hjälp av svaren ska vi fortsätta arbeta för att verksamheten ska bli ännu bättre.

Alla elever i skolår 3, 5 och 8 och deras föräldrar, samt föräldrar till barn som går i förskola inom staden, har fått svara på ett antal frågor om hur de upplever verksamheten.

För att spara på miljön och minska de administrativa kostnaderna är undersökningen helt webbaserad. Eleverna får svara på frågorna i skolan och föräldrarna får ett brev med inloggningsuppgifter till ett webbformulär.

Här kan du se resultatet av undersökningarna 2012.

Dela:

Lämna synpunkter på artikeln

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia