Upprustning av Solnas skolor och förskolor i sommar

Under sommaren sker flera upprustningar och renoveringar av stadens skolor och förskolor.

Nya multisportplaner, upprustade skolbyggnader, nya lokaler för fritidshem och förskolegårdar med förbättrade lekytor – det innebär sommarens satsning på upprustade fastigheter för skola och förskola.

Medan Solnas barn och elever njuter av sommarlovet inleder vi årets omfattande arbete med renovering på flera av stadens skolor och förskolor. Det gör vi för ökad trygghet och mer lek och kreativitet, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Satsning på renovering av skolor

Under större delen av 2018 pågick olika upprustningsarbeten på Skytteholmsskolan. Gemensamma ytor målades, toaletter trygghetsanpassades, skolan fick ett nytt innertak och modern belysning installerades. Under sommaren fortsätter upprustningen i hela högstadiedelen. På Råsunda skolas nya del byts ventilationen ut mot ny, modern ventilation. I samband med detta renoveras samtliga ytskikt i denna del av skolan och ny modern belysning sätts upp. På Ängkärrsskolan renoveras samtliga fönster på skolan för bättre energieffektivitet och inomhusklimat.

Lokaler för fritidshem på fyra skolor

Skytteholmsskolan, Råsundaskolan, Ekensbergsskolan och Tallbackaskolan får nya upprustade lokaler för fritidshemmen för årskurs 4 till 6. Arbetet inleds den 26 juni.

Renovering av omklädningsrum

Skytteholmsskolans omklädningsrum och duschar renoveras för att öka tryggheten för de elever som går på skolan. Skolans gymnastiksal får helt ny belysning, vilket gynnar såväl elever som de idrottsklubbar som nyttjar lokalerna. Även Bergshamraskolans omklädningsrum och duschar renoveras under sommaren.

Nya multisportplaner

På Råsunda skola och Ekensbergsskolan anläggs nya multisportplaner. På Råsunda skola byggs två planer – en multisportplan med konstgräs och en med asfalt. På Ekenbergsskolan anläggs en konstgräsplan.

Upprustade förskolor

På Rågens förskola genomförs omfattande ytskiktsrenoveringar och ny modern belysning sätts upp. På Tunets förskola genomförs renoveringar i en del av förskolan. Detta kommer att ge mer vistelseyta för barnen samt nya fräscha lokaler för personalen. På Kadetten/Creativo genomförs en stor takrenovering och utbyte av fönster. Tre förskolegårdar rustas upp under sommaren: Råsundagården, Thors förskola och Gomorronsols förskola. På Råsundagården anläggs bland annat nya ytor för balanslek och en konstgräsyta för spontanlek. Thors förskola får även de bland annat en ny konstgräsyta för spontalek samt en ny grillplats och ny utrustning till den ombyggda lekytan.

Dela: