Språket och leken lägger grunden

Förskolorna i Solna är en plats för både lek och lärande. Här sker utveckling av barnens språk under hela dagen, vid måltider, påklädning, i leken och i sagostunden. Pedagogernas kunskaper om språkutveckling bidrar till att barnen lär sig prata och ta de första stegen mot att läsa och skriva.

Genom att leka lär sig barnet att uttrycka sig så att andra förstår deras upplevelser, uppfattningar och idéer. Barnet tränar och utvecklar även förmågan att samtala genom att språknivån hos lekkamraterna på förskolan är varierande. Alla stadens kommunala förskolor erbjuder språklekar för barn mellan 2–5 år. Lekarna syftar till att stärka barnens språkliga medvetenhet och därmed skapa goda förutsättningar för läsinlärning i skolan.

Då barnet får nya erfarenheter utvecklar det sitt tänkande och lär sig nya ord och när den språkliga medvetenheten utvecklas förbereds barnen inför skolans kommande arbete med att lära barnen att läsa.

- För att barnens språk ska utvecklas behöver vi även stimulera och utmana språkutvecklingen utifrån barnets språknivå. Det kan t.ex.ske genom att introducera nya begrepp. Vidare används bildstöd som en metod för att förklara olika begrepp. Avgörande för språkutvecklingen är att uppmuntra till samtal och sätta ord på det som händer och det som barnen gör, säger Carina Norell, förskollärare på Kullens förskola.

Dela: