Sommarens och höstens upprustning av skolor och förskolor

Under sommaren och hösten genomfördes flera omfattande upprustningar och renoveringar på ett antal skolor och förskolor i Solna – med till exempel nya multisportplaner, upprustade skolbyggnader, nya lokaler för fritidshem och förskolegårdar med förbättrade lekytor.

Tre glada barn

– Vi har genomfört en rad förbättringar på flera skolor och förskolor under sommaren och hösten. Inriktningen har varit att skapa en bättre miljö både utomhus och inomhus för barn och elever, men också en ökad trygghet och arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Erik Gunnarsson, avdelningschef på tekniska förvaltningen, Solna stad.

Satsning på renovering av skolor

Upprustningen av Skytteholmsskolan påbörjades under 2018 och arbetet har fortsatt under sommaren med bland annat målning av gemensamma ytor, trygghetsanpassning av toaletter, renoverade omklädningsrum och nytt innertak. På Råsundaskolans nya del har ventilation och belysning bytts ut och samtidigt renoverades samtliga ytskikt. På Ängkärrskolan renoverades samtliga fönster för bättre inomhusklimat och energieffektivitet. Dessutom har Skytteholmsskolan och Råsundaskolan fått nya upprustade lokaler för fritidshemmen för årskurs 4 till 6, ett arbete som pågår även för Ekenbergsskolan och Tallbackaskolan.

Nya multisportplaner

Under hösten kommer Råsunda skola och Ekenbergsskolan att få nya multisportplaner. På Råsunda skola byggs två planer – en multisportplan med konstgräs och en med asfalt. På Ekenbergsskolan anläggs en konstgräsplan.

Säkra skolvägar

Under sommaren genomfördes en rad åtgärder i trafikmiljön kring Skytteholmsskolan och Vittraskolan, som en del i planen för säkrare skolvägar. Åtgärder pågår även vid Ekenbergsskolan. Det handlar till exempel om breddade gångbanor, varningssystem, tydligare vägskyltning och övergångsställen samt om nya platser för hämtning och lämning.

Upprustade förskolor

Även ett antal förskolor har rustats upp under sommaren. På Rågens förskola genomfördes till exempel omfattande renovering av ytskikten och ny modern belysning har satts upp. Även delar av Tunets förskola har renoverats, med mer utrymmen för barnen och nya fräscha lokaler för medarbetarna. På Kadetten/Creativo renoverades taket och en del fönster byttes ut. Thors förskola och Gomorronsols förskola har rustats upp med till exempel förbättrade lekytor och utrustning. Arbete pågår även på Råsundagårdens förskolas båda gårdar.

Dela:

Relaterade länkar