Solna får en ny central skola

I takt med att staden växer ökar behovet av fler skolplatser. I kvarteret där Råsundastadion tidigare låg och där ett nytt bostadsområde växer fram slår en ny högstadieskola upp portarna 2018. Skolan kommer kunna ta mot cirka 360 elever i fyra parallella årskurser 7–9.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 november att staden ska hyra cirka 5 100 kvm för etablering av en högstadieskola för upp till cirka 360 elever, en förskola med cirka 80 platser samt ett LSS-boende med sex lägenheter, personallägenhet och gemensamhetsytor.

Den nya skolan får ett mycket centralt läge i Solna. De goda kommunikationsmöjligheterna med nära till både t-bana och tvärbana, kommer också att ge större möjligheter att omdisponera lokalytor för exempelvis Råsundaskolan och Skytteholmsskolan.

Genom inhyrningen i kvarteret Lagern i centrala Solna, har staden säkrat en ny förskola i den kvarvarande byggnaden, populärt benämnd "Kammen". Den nya förskolan kan ta emot cirka 80 barn och är även det ett välkommet tillskott i den växande staden. Detaljplanen medger skolverksamhet eller specialbostäder.

Dela: