Snyggare och tryggare i stadens skolor

Under 2018 prioriteras upprustning av förskole- och skollokaler med 20 miljoner kronor öronmärkta för insatser under året. Till exempel har Ekenbergsskolan anpassats till en låg- och mellanstadieskola med klasser upp till årskurs 6, samtidigt som skolan fått upprustade lokaler.

Som en del i årets satsning på upprustning av Solnas skolor och förskolor har Ekenbergsskolan anpassats till en låg- och mellanstadieskola från förskoleklass till årskurs 6. Från och med höstterminen 2018 kan alltså eleverna på Ekensbergsskolan gå hela sin mellanstadietid på skolan, som tidigare endast gick till och med årskurs 5.

– Jag är mycket glad över att elever i årskurs 6 kan gå kvar sitt sista år på mellanstadiet hos oss på skolan, i en miljö som är trygg när det är dags för att få sina första betyg. Dessutom är jag väldigt glad över hur fint vi nu fått det i vår skola, säger Annette Enbuske, rektor på Ekensbergsskolan.

Utveckling av skola och skolgård

Inför förändringen har flera anpassningar gjorts av lokalerna på skolan för att möta nya behov och krav i samband med ny årskurs.

– Tillsammans med skolledningen arbetade vi fram de anpassningar som bäst möter de krav, behov och önskemål som skolan hade. Resultatet har blivit mycket fint och trevligt och jag hoppas att personalen och barnen trivs, säger Björn Övermark, fastighetschef, Solna stad.

Exempel på insatser på Ekenbergsskolan:

  • Renoverade och ombyggda toaletter för en trygg miljö – en del i antimobbningsarbetet på Solnas skolor i samarbete med barnrättsorganisationen Friends
  • Förbättrad ljudmiljö i vissa klassrum med nya ljudabsorbenter
  • Hallar, korridorer och taket i den stora ljushallen målas om
  • Nytt arbetsrum för lärare möjliggör att klassrummen kan användas av fritidsverksamheten på eftermiddagar
  • Nytt Maker Space – en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer
  • Ny klätterställning på skolgården – framröstad av eleverna
  • Ny lekbod för vidareutveckling av rast- och fritidsverksamheten

Dela:

Fler insatser i Solnas skolor

Totalt är det tre skolor som rustats under 2018. Läs mer om satsningarna som görs på Skytteholmsskolan och Bergshamraskolan