Välkommen till ett nytt läsår i Solna!

Välkommen till Solnas skolor, vi ser fram emot en ny, lärorik termin tillsammans med dig och dina kompisar.

Skolstart i grundskola, förskoleklass och grundsärskola

Du som går i grundskolan, förskoleklassen eller grundsärskolan i en kommunal grundskola startar höstterminen onsdag 21 augusti. Tiden kan skilja sig åt mellan skolorna så om du saknar information kontakta respektive skola eller läs i skolplattformen InfoMentor.

Du som är elev i en fristående grundskola eller grundsärskola hittar information om skolstart direkt hos skolan.

Skolstart i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Du som är i elev i en fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola hittar information på respektive skolas webbplats.

Solna gymnasium

  • Åk 1 samlas onsdag 21 augusti kl.09.00 i aulan.
  • Nya elever årkurs 2 och 3 torsdag 22 augusti kl. 11.00 i skrivsal
  • Åk 2 och 3 samlas i aulan torsdag 22 augusti klockan 13.00

Lov och ledigheter läsåret 2019/2020

Läs om lov och ledigheter i kommunala grundskolan, grundsärskolan, särskolan och gymnasiet.

För lov och ledigheter för de fristående skolorna se respektive skolas webbsida.

Dela: