SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2018

Varje år presenterar Sveriges kommuner och landsting sina Öppna jämförelser för grundskolan i Sverige. I årets resultat ser Solna stad en positiv utveckling och flyttar sig från plats 112 till plats 103 i rankningen över alla kommuner i Sverige.

Solna stad arbetar sedan flera år aktivt med att förbättra resultatutvecklingen inom stadens skolor och satsar på såväl kompetensutveckling av personal och fler förstelärare som ökad trygghet och digitalisering. Elevernas individuella resultat följs upp tätare och de elever som inte når kunskapskraven fångas upp tidigare och får rätt hjälp för att nå målen.

När SKL nu presenterar sina Öppna jämförelser för grundskolan för 2018 konstateras att Solna stad har förbättrat sin placering i rankningen över Sveriges 290 kommuner, från plats 112 till plats 103.

Vad är det som mäts?

  • Meritvärde i åk 9
  • Antal elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9
  • Andelen som är behöriga till yrkesprogram i åk 9

Satsningar för att förbättra kunskapsresultaten

Solna stads skolor ska kännetecknas av hög kvalitet och ska vara en plats där både elever och lärare trivs och känner sig trygga. I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 fick barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för förbättrade kunskapsresultat i Solnas skolor med fokus på kunskapsresultaten. Det är utifrån denna strategi som staden nu arbetar. Strategin fokuserar i huvudsak på fyra huvudområden; systematiskt kvalitetsarbete, organisation, lärmiljö och kompetens.

I stadens budget för år 2019 görs en riktad satsning på 5 miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Det satsas också 20 miljoner kronor extra för att fortsätta upprustningen av förskole- och skollokaler.

Det här är Öppna jämförelser

Öppna jämförelser baseras på statistik om grundskolorna som varje kommun rapporterar in. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Öppna jämförelser för grundskolan i år bygger på statistik för läsåret 2017/18 och presenterades den 6 december 2018. Solna stad ligger på plats 103 av 290 kommuner. Läs SKL:s rapport från 2018.

Dela: