Omarbetade regler för förskola och pedagogisk omsorg

De reviderade reglerna för Solnas förskolor och pedagogisk omsorg innebär bland annat att det blir enklare att byta förskola för barn som flyttar från ett område i Solna till ett annat och att det finns möjlighet för flera familjer att dela på omsorgen.

- Det har visat sig vara svårt för föräldrar som flyttar inom Solna att få en plats i en förskola nära hemmet. För att få ihop arbete och barn anser vi att det är en prioriterad fråga att kunna gå i en verksamhet så nära hemmet som möjligt, säger Marianne Damström Gereben, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I reglerna har det även förtydligats att från och med att ett barn är tre år har hen rätt till kostnadsfri allmän förskola. Allmänna förskolan gäller minst tre timmar per dag och max 15 timmar i veckan och pågår under skolans läsårstider. Varje förskolechef beslutar om förläggningen av timmarna utifrån förskolans verksamhet och planering eller barnets behov.

De omarbetade reglerna för förskola och pedagogisk omsorg beslutades av barn- och utbildningsnämnden i november och gäller från januari 2018.

Valmöjligheter

I Solna stad har vårdnadshavare möjlighet att välja verksamhet utifrån barnets och familjens behov. Därför finns möjlighet att välja kommunal eller fristående verksamhet. Solna stad erbjuder även omsorg på obekväm arbetstid och finsk- svensk förskola. Ansökan om förskola eller pedagogisk omsrog gör vårdnadshavare i e-tjänst förskola och skola.

Så styrs förskola och pedagogisk omsorg

Verksamheten inom förskola och pedagoisk omsorg styrs både av nationella lagar och kommunala bestämmelser. Barnkonventionen, skollagen och de allmänna råden kompletteras av Solna stads regler för förskola och pedagogisk omsorg samt avgifter.

Dela: