Ny strategi för ökade kunskapsresultat i skolan

Solna stad arbetar sedan flera år aktivt med resultatutvecklingen inom skolan och satsar på såväl kompetensutveckling av personal och fler förstelärare som ökad trygghet och digitalisering. Nu har även en strategi för förbättrade kunskapsresultat i skolan tagits fram.

Strategi för förbättrade kunskapsresultat

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 fick barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för förbättrade kunskapsresultat i Solnas skolor med fokus på kunskapsresultaten. I december fattade barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen beslut om strategin som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet på skolorna.

– Det finns många utmaningar i skolan. Det handlar bland annat om ledarskap, kompetensförsörjning, pedagogisk utveckling och att ha tydliga mål och förväntningar. Vi har gjort ett grundligt arbete med att analysera behoven inom skolan och har med det som grund under hösten arbetat fram en strategi för förbättrade kunskapsresultat i stadens skolor. Jag är trygg med att det här är rätt väg att gå för att Solnas skolor gradvis ska förbättras för att tillhöra de bästa i landet inom en femårsperiod, säger Marianne Damström Gereben, ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Strategin fokuserar i huvudsak på fyra huvudområden

 • systematiskt kvalitetsarbete
 • organisation
 • lärmiljö
 • kompetens

De tio punkter som tas upp i kunskapsstrategin:

 • Tydligt pedagogiskt ledarskap
 • Tydliga mål och förväntningar i skolans olika professioner
 • Kompetensutveckling genom kollegialt lärande
 • Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer
 • Utveckling av undervisningen
 • Bedömning för lärande
 • Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet
 • Höga förväntningar i organisationens alla led
 • Stödjande processer för lärande
 • Säkra kompetensförsörjningen

Läs: Strategi för förbättrade kunskapsresultat (PDF-dokument, 437 kB)

- Vår viktigaste uppgift nu är att jobba med att höja kunskapsresultaten. Strategin för förbättrade kunskapsresultat kommer vi att börja jobba utifrån redan under vårterminen 2018, säger Alessandra Wallman, tf. chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Satsningar i budget för 2018

I stadens budget för år 2018 görs satsningar på 20 miljoner kronor för att utveckla skolan och elevernas lärande. Dessutom görs en satsning på 20 miljoner kronor för att rusta förskole- och skollokalerna. Läs mer om budgeten här.

Dela: