Årets pedagogiska priser 2018/19

Mellan 2-17 maj fick barn, elever, vårdnadshavare och kollegor, i någon av stadens förskole- eller skolverksamheter, nominera till Solna stads pris till årets pedagog och årets skolledare för läsåret 2018/19.

Foto: Scandinav

Två priser att nominera till

  • Du kan nominera en enskild pedagog eller arbetslag inom förskola, fritidshem eller skola i kommunala verksamheter som under ett läsår har gjort framstående insatser och som visar goda resultat med barn och elever.
  • Du kan nominera en förskolechef eller rektor inom förskola, fritidshem eller skola i kommunala verksamheter som under ett läsår har gjort framstående insatser och som visar goda resultat med barn och elever.

Insatserna ska vara kopplade till de utvecklingsområden som framkommer i stadens strategier för skola och förskola.

Exempel på insatser och goda resultat inom:

  • Tydligt ledarskap med höga förväntningar på barn och elever
  • Synliggörande av barn och elevers utveckling
  • Utvecklande av undervisningen i förskola, fritidshem och skola.
  • Värdegrundsarbete som skapar trygghet och studiero för barn och elever

Vem kan nominera?

Barn, elever, vårdnadshavare eller kollegor i Solna stads förskole- och skolverksamheter.

En jury utser vinnarna

Vinnaren eller vinnarna erhåller 20 000 kr och pengarna ska användas till kompetensutveckling.

Nomineringarna lämnas till en nomineringskommitté bestående av tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen. Kommittén granskar och gör en bedömning av de inskickade förslagen innan de lämnar underlag till juryn. Juryn består av barn- och utbildningsnämnden och de fattar beslut om vem eller vilka som får priserna.

Nomineringsperioden var 2–17 maj 2019. Prisutdelning sker i juni.

Läs mer om hur Solna stad hanterar dina personuppgifter.

Dela: