Kunskapsresultaten förbättras i stadens skolor

Skolans främsta uppdrag är kunskapsuppdraget och stadens mål är att förbättra kunskapsresultaten samt säkerställa att alla elever har behörighet till gymnasiet. Solna stads skolor har arbetat aktivt med detta i flera år och nu vänder resultaten uppåt.

Den 26 september 2019 kom ny statistik från Skolverket, som visar att kunskapsresultaten på Solnas skolor fortsätter att öka. Sedan 2018 arbetar Solna stad utifrån en uttalad strategi för att förbättra kunskapsresultaten. Målet är att grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet.

– Vi kan redan nu se att strategierna ger resultat. Kunskapsresultaten har börjat förbättras. För andra året i rad ökar både meritvärdet i årskurs 9 och andelen elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Även andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar. Det är mycket glädjande och visar på att vi är på rätt väg, säger Lena Lundström skolchef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Konkret handlar arbetet med att förbättra kunskapsresultaten om kontinuerlig utveckla undervisningen, stärka ledarskapet och erbjuda kvalitativ kompetensutveckling till lärare och pedagoger. Dessutom görs fler individuella uppföljningar än tidigare för att fånga upp och stötta elever som riskerar att inte nå kunskapsresultaten. Kunskapsstrategin antogs i barn- och utbildningsnämnden 2017 och gäller under mandatperioden 2018 – 2022. I stadens budget för 2019 satsas 5 miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i skolan.

Läs mer på solna.se/kunskapsstrategi

Meritvärde årskurs 9 (poäng)

  • 2018/19: 240,3
  • 2017/18: 230,2
  • 2016/17: 223,5

Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen (%)

  • 2018/19: 77,8
  • 2017/18: 72,9
  • 2016/17: 71,5

Andel behöriga till yrkesprogram på gymnasiet (%)

  • 2018/19: 87,3
  • 2017/18: 83,7
  • 2016/17: 84,9

.

Källa: Skolverket

Dela:

Relaterade länkar