Invigning av helt nyrenoverade Parkskolan

Sång, musik, tal och bandklippning fyllde skolgården vid den officiella invigningen av Parkskolan på fredagen. Kulturskolans lärarorkester spelade och ett nära samarbete mellan de båda skolorna är att vänta eftersom de kommer dela lokaler från våren 2018.

En namntävling för skolan utlystes under 2016 och flera förslag kom från elever och boende i Solna. En jury fastnade för förslaget Parksskolan eftersom det knyter an till skolans vackra omgivning med parker och växande grönska. Det syftar på en plats för växande, utveckling, lek och lärande.

- Det är fantastiskt att vi kan öppna ännu en skola i Solna. Parskolan får också ett unikt läge i ett lugnt och grönt område som ligger väldigt centralt och som kommer utvecklas de kommande åren, säger Pehr Granfalk kommunstyrelsens ordförande.

Parkskolan kommer fullt utbyggd att vara en kommunal grundskola för barn och elever i förskoleklass till årskurs 3. Verksamheten kommer att bedrivas i nära samarbete med Solna Kulturskola.

- Skolan har alltid legat mig varmt om hjärtat. Min ena bror och mina fyra barn gick i skolan som låg här innan och det har varit en fin start i livet för dem. Jag är därför väldigt glad att Parkskolan öppnar här och att det återigen hörs barnröster på skolgården ända till mitt köksfönster, säger Marianne Damström-Gereben, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kulturskolan kommer från våren 2018 ha verksamhet i lokalerna.

Fakta om skolan

Adress: Blomgatan 3
Årskurser: F-3 (Första året förskoleklass och åk 1)
Antal elever: 224 elever
Fritidshem: åk F-3 

Dela: