Hållbart entreprenörskap – ett internationellt samarbete på Solna Gymnasium

Solna Gymnasium leder ett EU-projekt inom Erasmus+ programmet där skolan samarbetar med Sint-Maartenscollege i Voorburg, Nederländerna. Tema för projektet är "Entrepreneurship and Innovation" och skolorna samarbetar kring utveckling av hållbart entreprenörskap.

Gymnasieelever från Nederländerna har varit i Solna har under en hel veckan och har tillsammans med elever på Solna Gymnasium haft som uppgift att, i blandade grupper, utveckla en affärsidé inom hållbart entreprenörskap. Veckan avslutades med att de åtta elevgrupperna fick presentera sina affärsplaner för erfarna entreprenörer och företrädare för företagarorganisationer Solna, i ett så kallat Draknäste.

- Det är så många bra delar i detta projekt! Erfarenhetsutbytet med andra länder i Europa är ju såklart en del, men även den ökade förståelsen för företagande och entreprenörskap. Tack vare utbytet får eleverna testa på att innovera inom temat hållbarhet och sedan presentera och argumentera för sina idéer. Projektet har vi våra eldsjälar till lärare att tacka för såväl i Solna som Voorburg, säger Dan Sundblad gymnasiechef i Solna stad.


Foto: Gymnasieungdomar från Solna och Voorburg presenterar sina affärsplaner för varandra i Kommunfullmäktigesalen i Solna stadshus.


Foto: Ett förslag var en vattenreningslösning med inbyggd uv-filtrering för länder som idag har problem med tillgången på rent vatten.


Dela: