Förskoleklassen blir obligatorisk från 2018

Nu är det snart dags att ansöka till förskoleklassen som från och med 2018 är en del i den obligatoriska grundskolan. Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från det år barnet fyller sex år och skolplikten blir därmed tio år.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år är förskoleklassen obligatorisk. Det fattade riksdagen beslut om i november. Verksamheten kommer att ha samma syfte och innehåll som idag.

Du som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 1, som inte går i förskoleklass, söker skola mellan den 1 december 2017 - 11 januari 2018. Innan du gör ansökan är du välkommen att besöka skolorna på informationsmöten eller öppet hus. Läs mer om ansökan till förskoleklassen

Om du vill att ditt barn ska vara kvar i förskolan i stället för att börja i förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste du begära uppskjuten skolplikt hos barn- och utbildningsförvaltningen.

Dela: