De fick 2019 års pedagogiska priser

För andra gången i ordningen har årets pedagogiska priser delats ut i Solna stad. Utmärkelserna ska både uppmuntra och synliggöra utveckling och kvalitet inom förskolor och skolor. Årets nomineringar visar att det finns många uppskattade medarbetare i stadens förskole- och skolverksamheter då över 350 nominering strömmade in från barn, elever, föräldrar och kollegor.

Utöver priset till Årets skolledare är det nytt för i år att staden delar ut två priser till Årets pedagog, ett pris riktat till medarbetare i förskolan och ett till skolan. Prissumman är på 20 000 kr och ska användas till kompetensutveckling.

- Det pågår ett fantastiskt arbete varje dag i våra förskolor och skolor i Solna stad. Engagerade och kompetenta medarbetare motiverar och vägleder våra barn och elever genom förskolan och skolan. Dessa utmärkelser är ett sätt för oss i staden att uppmärksamma och rikta ett stort tack, säger Alessandra Wallman förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Vinnarna uppmärksammades högtidligt ute i sina verksamheter med diplom som delades ut av ordföranden i nämnderna samt förvaltningschef. Det bjöds också på tårta, något som även skickades ut till Solna stads alla andra skolor och förskolor för att uppmärksamma och fira allt det fina arbete som görs.

Vinnare och motiveringar

Årets pedagoger Tunets förskola

Tunets engagerade och professionella pedagoger skapar en varm, trygg och inspirerande verksamhet för både barn och föräldrar. Genom ett positivt arbetssätt stärker de barnens självkänsla och väcker deras nyfikenhet och lust till lek och lärande.

Årets pedagog Tove Westerman, Råsunda centralskola

På ett pedagogiskt och lustfyllt sätt skapar Tove lektioner och uppgifter som utmanar och motiverar eleverna i deras lärande. Tack vare hennes tydliga vägledning och återkoppling stärks elevernas självförtroende och goda resultat kan nås.

Årets skolledare Boel Wallström, Parkskolan

Genom sitt lyhörda och synliga ledarskap skapar Boel trygghet och förtroende i Parkskolan. Hon får såväl elever som kollegor och föräldrar att känna sig sedda och lyssnade på.


Till årets pedagoger i förskolan utsågs personalgruppen på Tunets förskola. Här tillsammans med barn- och förskolenämndens ordförande Anna Lasses och Alessandra Wallman, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Foto: Solna stad


Till årets pedagog i skolan utsågs Tove Westerman (i mitten), lärare på Råsunda centralskola . Här tillsammans med Alessandra Wallman, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen samt Marianne Damström Gereben, ordförande i skolnämnden. Foto: Solna stad.


Vinnare Boel Wallström, biträdande rektor på Parkskolan (i mitten) tillsammans med Marianne Damström Gereben, ordförande i skolnämnden och Alessandra Wallman, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen. Foto: Solna stad

Dela: