Budget 2018: Satsningar på kvalité i skola och förskola

I budgetförslaget för 2018 görs särskilda satsningar på 20 miljoner för att öka kvalitén i skola och barnomsorg. Ytterligare 20 miljoner läggs på att rusta förskole- och skollokaler. Kommunstyrelsen fattade beslut om budgetförslaget den 13/11, och kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut den 27/11.

Inom skola och förskola föreslås i budget för 2018 nya riktade satsningar för att förbättra miljön i Solnas skolor. 20 miljoner kronor ska gå till att rusta upp förskole- och skollokaler. Utöver det satsas 5 miljoner kronor för att förbättra tryggheten och elevhälsan i skolan.

- Vi gör också förstärkningar på trygghet och hälsa med exempelvis skolvärdar och närvaroteam. Det är otroligt viktigt att våra barn känner sig trygga i skolan och vi har redan börjat med tanke på vårt samarbete med Friends. Alla våra satsningar, från upprustade lokaler till en bättre elevhälsa har till syfte att höja resultaten, vi har alltid kunskapsfokus, säger Marianne Damström Gereben.

Här kan du läsa hela budgetförslaget.

Dela: