Barn- och utbildningsförvaltningens vision för förskola och skola

Vi ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.


Foto: Solna stad

"Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla känner sig sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi förskolor och skolor där alla barn och elever ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet."

Dela: