Nyheter - Förskola & skola

Klartecken för ny högstadieskola i Bagartorp

16 oktober 2019

Kommunstyrelsen har beslutat om ett avtal som möjliggör en ny högstadieskola i Bagartorp. Etableringen ligger i linje med stadens skolförsörjningsplan.

Pilotprojekt med ombyggda förskolor minskade barngruppernas storlek

16 oktober 2019

Ett pilotprojekt med ombyggnation av två förskolor möjliggjorde mindre barngrupper. Kommunstyrelsen har nu beslutat om en handlingsplan för minskad storlek på barngrupperna i förskolan och en satsning på två till tre ombyggda förskolor per år. Parallellt fortsätter arbetet med ökad personaltäthet och kompetensutveckling.

Vinnarna i gång- och cykeltävlingen utsedda

9 oktober 2019

I den allra första upplagan av Solna stads tävling "Gå och cykla till skolan" deltog 12 skolklasser och de stolta vinnarna blev förskoleklass FA på Bergshamraskolan.

Sommarens och höstens upprustning av skolor och förskolor

1 oktober 2019

Under sommaren och hösten genomfördes flera omfattande upprustningar och renoveringar på ett antal skolor och förskolor i Solna – med till exempel nya multisportplaner, upprustade skolbyggnader, nya lokaler för fritidshem och förskolegårdar med förbättrade lekytor.

Kunskapsresultaten förbättras i stadens skolor

17 juni 2019

Skolans främsta uppdrag är kunskapsuppdraget och stadens mål är att förbättra kunskapsresultaten samt säkerställa att alla elever har behörighet till gymnasiet. Solna stads skolor har arbetat aktivt med detta i flera år och nu vänder resultaten uppåt.

Filtrera nyheter