Språkutveckling

Språket är det viktigaste verktyget för att elevens ska lyckas i sitt skolarbete. Behovet av att arbeta språkutvecklande i alla ämnen är därför stort.

För att stärka barns och elevers språk, lärande och identitetsutveckling arbetar alla Solnas förskolor och grundskolor med språkutveckling.

Övergripande mål för arbetet är:

  • Att utveckla barns och elevers språkkunskaper.
  • Ett språkutvecklande arbetssätt på förskolor och grundskolor.
  • Pedagoger använder strategier i undervisningen som stödjer och utvecklar språkutvecklingen.
  • Pedagoger delar med sig till varandra av erfarenheter och kunskaper.

Läslyft i Solnas förskolor och skolor

För att främja elevernas lärande och läsintresse, utveckla skrivandet och fördjupa läsande och läsförståelse, deltar grundskollärare och pedagoger vid Solnas kommunala förskolor och skolor i Läslyftet.

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och pedagoger som bygger på kollegialt lärande. Kollegialt lärande är olika former av kompetensutveckling där lärare samarbetar för att utveckla undervisningen. Läslyftet ska öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Solna stad får statsbidrag för arbetet med Läslyftet och alla kommunala grundskolor är involverade.

Läslyftet drivs av Skolverket och bygger på kollegialt lärande, d v s att lärare lär av varandra med stöd av en handledare.

Läs mer om Läslyftet i skolan samt Läslyftet i förskolan på Skolverkets webbplats.

Dela: