Solna Naturskola

Solna naturskola på Överjärva gård – en utbildningsresurs i Solna stad. Förskolor och skolor kan boka abonnemang för barn och elever samt forbildning för personal.


Foto: Anna Didriksson

Solna naturskola erbjuder kursdagar inom naturvetenskap och hållbar utveckling för barn och vuxna. Verksamheten är ett komplement till den ordinarie undervisningen och kursdagarna följer läroplanens mål och riktlinjer.

Välj bland följande erbjudanden:

  • Boka abonnemang för förskolor och skolor.
  • Boka fortbildningskurser för anställda i Solna stad.

Elevgrupperna kallas regelbundet varje år till naturskolan.

För mer information se www.overjarvagard.se eller kontakta Solna naturskolas lärare:

Dela: