Kemikalier i barns vardag

Lär dig mer om mat, leksaker, städ- och byggmaterial. Ta del av filmer och presentationer om kemikaliesmarta verksamheter.

Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius, Doktor i medicinsk vetenskap, Stockholms Universitet. Hur påverkar kemikalier oss? Var finns kemikalier idag? Youtube

Giftfria barn leka bäst Cecilia Hedfors,Doktor i biokemi och medlem i Naturskyddsförningens kemikalienätverk. Varför börja med barnen? Vad kan vi göra? Youtube

Upphandling – verktyg för minskad kemikaliepåverkan Charlotta Brask, Miljöchef, Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Youtube

Hur ser det ut i Solna? Michael Jangenfalk, examensarbete i Solnas förskolor. Hur ser kunskapsnivån om kemikalier ut i Solna? Vem köper in leksaker? Youtube

Så här jobbar vi i Sundbyberg Filippa Palmgren, Projektledare för projektet Giftfri förskola i Sundbybergs stad, redovisade den antagna handlingsplanen. Youtube

Dela: