Karriärtjänster

Skickliga förskollärare och lärare är en viktig faktor för att barn och elever ska nå sin fulla potential. I Solnas skolor och förskolor finns förstelärare och förste förskollärare som vid sidan av sitt ordinarie arbete bland annat arbetar med att utveckla det pedagogiska arbetet, föra vidare kunskaper om aktuell pedagogisk och didaktisk forskning till sina kollegor och bidra till skolans utveckling.


Foto: Scandinav

Förstelärare i Solna stad

Förstelärarna har vid sidan av sina ordinarie uppgifter uppdraget att utveckla det pedagogiska arbetet, föra vidare kunskaper om aktuell skolforskning till sina kollegor och bidra till skolans utveckling. Alla förstelärare har lärarlegitimation och flera års erfarenhet av yrket. För att utses till förstelärare behöver läraren skriva en ansökan och genomföra arbetsprover.

Våren 2018 finns sammanlagt 47 förstelärare, 1 lektor och 11 förste förskollärare i Solna stad. De bidrar på olika sätt till att höja kvaliteten i våra förskolor och skolor. Deras främsta uppdrag är att undervisa men de ska även vara goda förebilder och sprida kunskaper till övriga i verksamheten.

På skolverkets hemsida finns ytterligare information om karriärtjänster i skola och förskola.

Dela: