Internationella relationer

Det finns många vinster med internationella samarbeten. Det ger nya möjligheter till lärande för såväl elever som lärare och rektorer. Skolans viktiga fokusområden är liknande över hela Europa och det finns därför mycket att lära av varandra.

För unga har utbytet en stor påverkan på studier och framtida yrkesval samt att det ger möjlighet att utmana egna gränser och växa som människa.

Kinesiska på schemat

Inför årkurs 6 får erbjuds alla elever i Solna stads skolor kinesiska som språkval. Undervisningen bedrivs på Ulriksdalsskolan och under läsåret 2017/18 läser elever i åk 6,7 och 8 kinesiska.

På skolan finns också möjlighet för eleverna att välja Kinas kultur och språk inom ramen för Elevens val. Hela Ulriksdalsskolan är på olika sätt delaktig i samarbetet med kinesiska The Affiliated High School of UIBE i Beijing. Utbytet mellan skolorna har pågått under flera år och har nu tilldelats medel från Atlas partnerskap, vilket bland annat innebär att 16 elever från skolan kan delta på en studieresa till Kina under våren 2018. Syftet med resan är att eleverna, förutom att komma i kontakt med språket, ska få inblick i Kinas kultur och samhälle.

Flera skolor i Solna anordnar olika studieresor med elever till andra länder. Exempelvis åker elever från Skytteholmsskolan till Alicante, Bergshamraskolan till Berlin och Ulriksdalsskolan till Madrid, för att få öva på ett språk och ta del av andra länders kultur, historia och samhällsliv.

Dela: