Gymnasiesärskola

Efter grundsärskolan har eleven rätt att söka gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan är fyraårig och det finns möjlighet att välja mellan nationella program, individuella program och specialutformade program.

Under det sista året på grundsärskolan får eleven hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare att välja den inriktning som passar eleven bäst.

Solna har ingen egen gymnasiesärskola, vilket innebär att Solnas särskoleelever får söka till andra kommuners gymnasiesärskolor eller till fristående gymnasiesärskolor.

Ansökan till gymnasiesärskolan görs på Gymnasieintagningen Stockholms läns webbsida.

Dela: