Mottagningsenhet skola

Mottagningsenheten är Solna stads verksamhet för elever som är nya i svenska skolan. Verksamhetens mål är att nyanlända elever ska få en bra skolstart i Solna.

Elev och lärare i klassrummet

Mottagningsenhetens uppdrag är att genomföra den pedagogiska kartläggningen av nyanlända elever enligt Skolverkets kartläggningsmaterial. Detta för att eleven ska bli placerad i rätt årskurs utifrån sina förkunskaper. När kartläggningen är genomförd skolplacerar barn- och utbildningsförvaltningen eleven utifrån närhetsprincipen och platstillgång. Utifrån mottagningsenhetens rekommendationer placerar rektor eleven i en klass.

Mottagningsenhetens uppdrag är även att göra den första hälsokontrollen med vaccinationer.

Mottagningsenheten genomför stödsamtal för elever och och handleder vid behov personal.

Personal

I enheten finns specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolläkare och kurator.

Kontakta mottagningsenhet skola

Mottagningsenhet skola är placerad på Bergshamraskolan.
Telefon: 08-746 14 53 
E-post: mottagningsenhet-skola@solna.se

Den svenska skolan för nyanlända

Skolverket har tagit fram information om den svenska skolan för nyanlända.

Läs mer på Skolverket:

Den svenska skolan för nyanlända

Swedish school for new arrivals

این مکتب سویدنی است

هذه هي المدرسة السويدية

Dela: