Ensamkommande och nyanlända ungdomar

Alla barn och ungdomar som är i Sverige har samma rättigheter. Barn och ungdomar som just kommit till Sverige med eller utan föräldrar har rätt att gå i förskolan eller i skolan.

Kommunen ansvarar för att ordna en plats i skolan åt dig. Din vårdnadshavare eller gode man kontaktar barn- och utbildningsförvaltningen för att du ska få plats i en skola i kommunen.

Skolan arbetar för att du ska få en bra och utvecklande tid i skolan. Du får tillsammans med dina vårdnadshavare eller din gode man en introduktion i hur skolan fungerar och vilka förväntningar skolan har på dig och vad du kan förvänta dig av skolan.

I skolan har du möjlighet, om behov finns, att få modersmålsundervisning, språkstöd och studiehandledning på ditt modersmål. Tillsammans med din lärare görs en individuell studieplan. Om du har behov av extra stöd gör skolan ett åtgärdsprogram för att du ska ha möjlighet att lyckas i din utbildning.

För att komma i kontakt med ansvarig person på barn- och utbildningsförvaltningen ringer du till Kontaktcenter i Solna stad:

08 - 746 10 00

Klicka här för att välja språk för textning

Blankett för ansökan till grundskola och gymnasieskola (PDF-dokument, 126 kB)

Läs mer om den svenska skolan

Läs om Sveriges ensamkommande förening

Information om Sverige - en portal för nyanlända

_____________________________________________________________

Unaccompanied and newly arrived children

Every child and young person in Sweden has the same rights. Children and young people who have just arrived in Sweden, either with or without their parents, have the right to go to a school or pre-school.

It is the responsibility of the local authority (kommun) to find a place in a school for you. Your custodian or guardian will contact the Child and Education Department so that you will be registered at a school in the place where you live.

Ansökan till grundskola och gymnasieskola (PDF-dokument, 182 kB)

The school will try to ensure that your time at school is time well spent and that you will achieve personal development. You and your custodian or guardian will be given an introduction into how school works, what the school expects from you and what you can expect from the school.

If needed, you will have the opportunity to take native language lessons at school. It is also possible to receive language support and study guidance in your native language. Your teacher will help to draw up an Individual Study Plan. If you need extra support, the school will produce a plan of action so that you can make progress with your education.

In order to make contact with the right person at the Child and Education Department, you should telephone the Contact Centre at Solna stad (Town of Solna):


Click here to select language for subtitles

Read more about school in Sweden

Read about SEF - The Swedish Association for Unaccompanied Minors

Information om Sverige - a portal for new arrivals

Dela: