Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Solna har ansvar att ge stöd till ungdomar upp till 20 år som inte har någon sysselsättning.

Är du mellan 16 - 20 år, bosatt i Solna Stad, och har valt att inte studera på gymnasiet eller har hoppat av en gymnasieutbildning och inte har någon sysselsättning så kommer du att bli kontaktad av aktivitetsansvarig i Solna.

Av aktivitetsansvarig kan du få hjälp med:

  • studie- och yrkesvägledning,
  • att söka till olika utbildningar, till exempel en gymnasieskola, en folkhögskola eller vuxenutbildning,
  • att söka upp olika myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen.

Individuell handlingsplan upprättas

Tillsammans med aktivitetsansvarig upprättar du en individuell handlingsplan för hur du ska nå dina mål.

Lagstyrt stöd

Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år är lagstadgat. Av paragraf 9 i Skollagens 29 kapitel framgår det att:

"En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som inte fullgjort sin utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder."

Kontakt

Du som fått brev från samordnaren kan fylla i dina svar i formuläret.

Här kan du anmäla att du vill ha kontakt med aktivitetsansvarig

Vill kontakta aktivitetsansvarig per telefon kan du ringa 08 – 746 33 64

För övriga frågor: Solna stads Kontaktcenter tel. 08-746 10 00

Dela: