Gymnasieskola

Gymnasieskolan är frivillig och avgiftsfri. Den ger allmän behörighet att söka till högskolan och grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.


Foto: Caper Hedberg

På Skolverkets webbportal Utbildningsinfo kan du hitta samlad och aktuell information om all offentlig utbildning i Sverige. Här kan du få stöd inför ditt val av utbildning.

Gymnasieskolan består av:

Utöver det finns några program som avviker från de nationella programmen eller de nationella inriktningarna såsom:

  • Särskilda varianter
  • Spetsutbildningar
  • Idrottsutbildningar
  • Riksrekryterande utbildning

På Skolverkets hemsida hittar du vilka skolor som beviljats dessa utbildningar. Du kan dessutom själv kontakta den skola som har dessa utbildningar för att få mer information om hur antagningen går till.

Dela: