Sommarlovskola 2018

Ansökan görs genom att fylla i blanketten Ansökan ersättning obligatorisk lovskola (PDF-dokument, 71 kB). Blanketten ska vara Solna stad tillhanda senast den 13 juni 2018.

Ersättning betalas ut för elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, samt till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program.

Sommarlovskola ska erbjudas minst 5 timmar per dag. Ersättning betalas ut per elev och per närvarande dag. Ersättningen rekvireras genom att fylla i blankett Rekvirering lovskola (Excel-dokument, 12 kB) Skickas till barnutbildningsnamnden@solna.se. Blanketten ska vara Solna stad tillhanda senast 31 augusti 2018.

Om lovskola

En huvudman är skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola till två elevgrupper:

  • De som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
  • De som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program.

Lovskola ska anordnas i juni samma år som eleven har gått ut årskurs 8 respektive 9 och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8 och 9. Det betyder att en elev kan ha rätt till 100 timmar.

Huvudmannen kan frivilligt anordna lovskola under annan tid än under juni i syfte att räkna av tid från skyldigheten att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola.

Dela: