Personuppgifter i lärplattformen

Ett av skolans mål är att ha en god dialog med vårdnadshavarna. Skolorna i Solna stad arbetar med en digital lärplattform som underlättar kommunikationen mellan lärare, vårdnadshavare och elev.

Vad är en lärplattform?

En lärplattform är en programvara som är utvecklad för att stödja skolans administration och kommunikation med vårdnadshavare och elever. Solnas lärplattform innehåller verktyg för att underlätta hanteringen av elevdokumentation, individuella utvecklingsplaner, närvarohantering och daglig kommunikation mellan skola och hem.

Vilka är fördelarna?

Att informationen i lärplattformen är lättillgänglig och kan nås från en internetuppkopplad dator, surfplatta eller mobiltelefon dygnet runt.

  • Att skolan har ett verktyg för att på ett lättare sätt sköta skolans uppdrag att stötta varje elevs utveckling.
  • Att vårdnadshavare och elever på ett enkelt sätt kommer att kunna följa elevernas kunskapsutveckling.
  • Att elever och vårdnadshavare snabbt får tillgång till skolans information på ett ställe och på ett enkelt sätt kommunicera med skolans personal.

Att elever och vårdnadshavare snabbt får tillgång till skolans information, samt på ett enkelt sätt kommunicera med skolans personal.

Uppgifter i lärplattformen

I lärplattformen kommer personuppgifter som rör ditt barn och ditt barns skolgång att behandlas. Därför är säkerhet och sekretess viktigt. Åtkomsten till uppgifterna är starkt begränsade och endast personal som har en relation till eleven, t.ex. klasslärare eller mentor, har åtkomst till uppgifterna om eleven. I lärplattformen finns inga sekretessbelagda uppgifter om eleven eller familjen.

Dela:

Så här behandlar barn- och utbildningsnämnden dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen,PuL. Här kan du läsa hur barn- och utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter i och med den nya dataskyddsförordningen.

Läs mer (PDF-dokument, 53 kB)