Karta Södra området

Punkter på kartan

1. Granbackaskolan

Förskoleklass-åk 5

Emmylundsvägen 10-12

2. Magelungen Solna

Hemvärnsgatan 15-17, 171 54 Solna

3. Move and Walk

Storgatan 70, 171 52 Solna

4. Skytteholmsskolan

Förskoleklass-åk 9
Grundsärskola

Ankdammsgatan 14-16

5. Tallbackaskolan

Förskoleklass-åk 9
Grundsärskola

Kristinelundsvägen 1 Solna

6. Ängkärrskolan

Ängkärrsgatan 9 Solna

7. Heldagsskolan Rullen

Göran perssons väg 45 solna