Karta Södra området

Punkter på kartan

1. Granbackaskolan

Kommunal grundskola
Förskoleklass-åk 5
C:a  330 elever

Emmylundsvägen 10-12

2. Tallbackaskolan

Kommunal grundskola
Förskoleklass-åk 9
C:a 480 elever

Kristinelundsvägen 1 Solna

3. Ängkärrskolan

Ängkärrsgatan 9 Solna